Inschrijving
De kosten verbonden aan een lidmaatschap voor een jaar zijn 23 Euro per gezin voor bewoners van de Vogelenwijk en de Raadsherenbuurt.
Bewoners buiten deze wijken in Leiden betalen 25 Euro per gezin per jaar.
Woont U NIET in Leiden dan is het lidmaatschap 30 Euro. Wij ontvangen dan namelijk niet de subsidie per kind , die wel voor kinderen uit Leiden wordt verstrekt door de gemeente Leiden.

Voor niet-leden geldt een toegang van 1 euro per kind.
Wij willen de inschrijving en bijbehorende betalingen zoveel mogelijk automatiseren.
Deze bedragen gelden voor automatisch incasso. Voor online betalingen en zelf overschrijven worden 3 Euro administratiekosten in rekening gebracht.
Opzeggen geschiedt schriftelijk of per email uiterlijk 4 weken voor het einde van het jaar.

Inschrijflogo

Persoongegevens


Initialen
Tussenvoegsels
Achternaam
Adres
- Straat
- Huisnummer

Postcode
Plaats
U woont in de Vogelwijk of Raadsherenbuurt (contributie = 23,00)
In Leiden buiten Vogelwijk/Raadsherenbuurt (contributie = 25,00)
Buiten Leiden (contributie = 30,00)
Telefoonnummer
E-mailadres
Aantal kinderen
( om gegegevens per kind in te voeren )